Skip to content

Tag Archives: Reņģe

Adaptācija un socializācija jaunā darba vietā 2

/turpinājums no http://cilvekresursi.wordpress.lv/2008/12/14/4// Katram cilvēkam ir sava individuālā profesionālā pieredze un priekšstati par darbu, kā arī sava motivācija, vērtību un attieksmju sistēma. Sākotnēji uzņēmuma vide, kultūra, vērtību sistēma un tradīcijas var atšķirties no jaunā darbinieka pieredzes un priekšstatiem. Daudzi uzņēmēji uzskata, ka jaunā darbinieka lielākā priekšrocība ir profesionalitāte, taču bieži vien tas ir maldīgs priekšstats, […]