Skip to content

Tag Archives: noteikumi

Darbinieku atlaišana recesijas laikā

Kāda pašlaik  ir darba devēju attieksme pret darbiniekiem? Protams – dažāda. Tieši tikpat dažāda, cik atšķirīgas savā starpā ir organizācijas, taču kopējā tendence pēdējā laikā ir apbēdinoša. Pārāk bieži izskan viedokļi – gan pamatoti, gan nepamatoti par dažādu darba devēju negodīgo attieksmi pret darba ņēmējiem, tomēr pagale viena nedeg un  nav dūmu bez uguns. Kāpēc […]

Darba ņēmēju pārkāpumi, atlaišanas iespējas

Lai arī pašreizējā ekonomiskajā  situācijā šķiet neiespējami, tomēr ir darbinieki, kuriem regulāra samaksa nav pietiekami labs motivators, lai pildītu savas saistības. Tāpēc, fiksējot pārkāpumus un attiecīgi pielietojot sankcijas (no piemaksu noņemšanas līdz atlaišanai) vēlams atcerēties ko par to saka Darba likums. 1. Atcerieties, ka darbinieku varat sodīt tikai par tiem, punktiem, par kuriem viņš ir […]