Skip to content

Tag Archives: eurostat

Darba efektivitāte

Darba efektivitāte jeb produktivitāte ir attiecība starp produkcijas (vai pakalpojumu) apjomu un resursu patēriņu šīs produkcijas ražošanā (vai pakalpojumu sniegšanai). Universāla darba produktivitātes aprēķina formula ir šāda: Darba produktivitāte = Rezultāts / Resursu patēriņš Lai novērtētu darba produktivitāti organizācijai, tad visbiežāk nosaka, cik uz vienu darbinieku vai vienu nostrādāto stundu pienākas saražotās vai pārdotās produkcijas […]