Skip to content

Tag Archives: darbinieku atlaišanas tiesiskais pamats

Vērienīgie Darba likuma grozījumi – spēkā no 2010.gada 25.marta

Šī gada 25. martā spēkā stājās  grozījumi Darba likumā (DL), kuri  Saeimā apstiprināti 4. martā. Svarīgākie no tiem: 1. Kā viens no nozīmīgākajiem jaunievedumiem jāmin DL 101. panta 1. daļas papildināšana ar jaunu pamatu darba devēja uzteikumam – DL 101. panta 1. daļas 11. punkts paredz, ka darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu, ja […]

Darbinieku atlaišana recesijas laikā

Kāda pašlaik  ir darba devēju attieksme pret darbiniekiem? Protams – dažāda. Tieši tikpat dažāda, cik atšķirīgas savā starpā ir organizācijas, taču kopējā tendence pēdējā laikā ir apbēdinoša. Pārāk bieži izskan viedokļi – gan pamatoti, gan nepamatoti par dažādu darba devēju negodīgo attieksmi pret darba ņēmējiem, tomēr pagale viena nedeg un  nav dūmu bez uguns. Kāpēc […]

Darba ņēmēju pārkāpumi, atlaišanas iespējas

Lai arī pašreizējā ekonomiskajā  situācijā šķiet neiespējami, tomēr ir darbinieki, kuriem regulāra samaksa nav pietiekami labs motivators, lai pildītu savas saistības. Tāpēc, fiksējot pārkāpumus un attiecīgi pielietojot sankcijas (no piemaksu noņemšanas līdz atlaišanai) vēlams atcerēties ko par to saka Darba likums. 1. Atcerieties, ka darbinieku varat sodīt tikai par tiem, punktiem, par kuriem viņš ir […]