Skip to content

Par līderi un līderību

Ja līderis uzskata, ka cilvēki viņam neseko, apmaldījies ir līderis, nevis sekotāji.

Līderis zaudē sekotājus nošķirtības, augstprātības vai sliktu spriedumu dēļ. Taču visbiežāk tā notiek, ja līderi ir pārāk aizņemti, izrādot savu varu nevis patiesi vadot.

Vadīt nozīmē palīdzē cilvēkiem sasniegt kopēju mērķi, nevis teikt viņiem, kas jādara.

Uzticība pret vadību balstās uz līdera saistību ar cilvēku vajadzībām, vēlmēm un iespējām un  šo lietu izpratni. Vadības problēmu risinājumi nav meklējami līdera vēlmēs un vajadzībās. Tie ir atrodami sekotāju vēlmēs un vajadzībās.

Uzticību nevar iegūt, vienkārši prasot cilvēkiem kļūt uzticīgiem vai spiežot to darot.

Pirms gaidīt atsaucību no sekotāju puses, līderim jāparāda redzējums un vērtības, kurām būtu vēŗts sekot.

Jebkurš vadītāja tips piesaista vienu sekotāju. Cilvēki, kas pieņems mūsdienīgus līdzjūtības, godīguma, ētikas, miera un taisnīguma principus, sākumā vēlas redzēt šīs īpašības savos vadītājos.

Cilvēki uztver lietas daudz labāk nekā domā vairums līderu. Cilvēki jūt patiesību daudz labāk nekā domā vairums līderu. Cilvēki ātri vien zaudē uzticību līderim, kas ignorē šos faktus.

Bieži vien cilvēkiem ir atbildes, ko līderi palaiž  garām.  Tādēļ līderiem vajadzētu uzklausīt idejas, viedokļus un ieteikumus, lai uzkrātu informāciju un veicinātu uzticību.

Līderim jāatzīst kļūdas. Cilvēki parasti piedod kļūdas, bet augstu nevērtēs līderi, kas neuzņemas atbildību par izdarīto.

Līderim jābūt pietiekami drosmīgam, lai iesaistītos sarunās ar cilvēkiem, kas vēlas cīnīties, Ikviens spēj atbildēt uz draudiem un agresiju, taču būt agresīvam nenozīmē vadīt.

 

 

Godīgi novērtē un uzslavē citus;
Pievērs uzmanību cilvēku kļūdām, taču dariet to netieši;
Pirms kritizē kādu, pastāsti par savām kļūdām;
Nedod tiešas pavēles, bet uzdod jautājumus;
Sniedz cilvēkiem iespēju saglabāt godu;
Uzslavē par jebkuru, kaut niecīgāko, uzlabojumu. Neskopojies ar uzslavām un
atzinīgu novērtējumu;
Piedāvā cilvēkiem attaisnot labo slavu;
Iedrošini. Padari kļūdas šķietami viegli izlabojamas;
Panāciet, ka cilvēki priecājas par lietām, ko iesakāt.

3 lietas, kas jāatceras motivējot:
1. jebkurā uzdevumā jāiesaista visi darbinieki un tie jāinformē par notiekošo. 
Svarīgākais ir komandas darbs nevis hierarhija vai komandķēde;
2. Pret cilvēkiem jāizturas kā pret personībām. Jāpieņem un jāciena viņu idejas un ieteikumi;
3. Jāiedrošina uzlabot sniegumu, rezultāti jānovērtē un jāatalgo. Sasniegumi
jāatalgo neilgi pēc paveiktā nevis gada beigās ai cilvēkam atstājot darbavietu.

Motivācijai jārada iekļaušanās sajūtu un jāsniedz pamudinājums.Cilvēki novērtē līderus, kas spēj iedvest uzticību un cieņu, nevis viņu spējas.
Līdera vadības pamatā ir godprātība, godīgums, pazemība, drosme, atdeve, sirsnība, kaislība, pārliecība, gudrība, apņēmība, līdzjūtība, jutīgums un pievilcība.

"Ir tikai viens veids, kā panākt, lai cilvēki darītu jebko, ko vēlaties - panākt, lai cilvēki paši vēlas to darīt" D. Kārnegijs

Vadība ir paradoksāla parādība. Bieži vien tajā lielākā uzmanība jāpievērš 
strādāšanai citu laba nevis vadīšanai. 

Komandas vislabprātāk uzņem pateicību, iedrošinājumu, atzinību, neierobežotību.