Skip to content

Jautājumi, kurus līderiem vajadzētu uzdot savas komandas dalībniekiem:

1. Kāds ir uzņēmuma galvenais mērķis?

2. Kādi šķēršļi traucē komandas dalībniekiem sasniegt labākus rezultātus?

3. Kas patiesi motivē?

4. Vai komandas dalībnieki jūtas pilnvaroti? Vai jūsu komandas dalībnieki uzskata, ka viņu darba pienākumi pilnvaro rast risinājumus? Vai arī viņi saņem izpildāmo darbu sarakstu un pavēles, kas jādara?

5. Vai pēdējā laikā uzņēmumā notikušas pārmaiņas, kas varētu ietekmēt motivāciju?

6. Kā jūsu uzņēmumā ir sadalīta motivācija?

7. Vai darbinieku mērķi saskan ar uzņēmuma mērķiem?

a) uzņēmumam jānoskaidro, kā darbinieki visproduktīvāk varētu pavadīt laiku;

b) jāsalīdzina ar to, kā darbinieki patiesībā pavadu savu laiku.

Iespējams, atklāsiet, ka komandas dalībnieki ir spēcīgi motivēti, taču citā virzienā.

8. Kāds ir komandas dalībnieku viedoklis par uzņēmumu? Noskaidrojiet, kas uzlabotu viņu uzticību un atdevi.

9. Kā komandas dalībnieki ir iesaistīti uzņēmuma attīstībā?

– vai darbinieki jūtas uzklausīti un sadzirdēti

– vai ar viņiem kāds apspriežas

– ja tā, vai viņu viedoklis tiek ņemts vērā

– vai viņiem ir regulāras iespējas sniegt atsauksmes

10) Vai uzņēmuma iekšējais un ārējais tēls saskan? Noskaidrojiet atšķirību starp darbinieku veidoto uzņēmuma ārējo un iekšējo tēlu.