Skip to content

Piezīmes

Laika gaitā esmu savākusi un ar roku pierakstījusi dažādas lietas, kas mani iedvesmojušas būt labākai vadītājai, līderei un, protams, arī labākam cilvēkam. Plāns ir pārrakstīt ar roku pierakstīto šajā lapā.

Visam, kas rakstīts šajā lapā ir autors, kur vien iespējams [ir saglabājušās], norādīšu arī avotu.