Skip to content

Kas es esmu

Sveicināti!

Mans vārds ir Linda Šaicāne. Šī ir interneta vietne par personāla vadību no visiem iespējamajiem aspektiem.

Pašlaik strādāju par veikala vadītāju labākajā  mazumtirdzniecības uzņēmumā Latvijā un studēju RISEBA biznesa psiholoģiju.

Beidzot studijas Alberta  koledžā, esmu ieguvusi kvalifikāciju “personāla speciālists”.

e – pasts:  lindaet_zimecilvekresursi.lv