Skip to content

Category Archives: Darba efektivitāte

Sasniegumu motivācija

Laikam ejot, biheiviorālie zinātnieki ir ievērojuši, ka  dažiem cilvēkiem ir interese kaut ko sanasiegt, kamēr citiem šīs intereses trūkst. Šis fenomens izraisas daudzas diskusijas un debates. Zinātnieki novēroja, ka cilvēki, kuriem ir augstāks motivācijas līmenis, izpauž noteiktas rakstura īpašības. Sasniegumu motivācija ir tendence mēģināt kaut ko darīt panākumu labā un izvēlas uz mērķi tendētas aktivitātes. […]

Uzdot darbu vai skatīties pulkstenī – tāds ir jautājums.

Kāpēc vidējam normālajam darbiniekam uz darbu jābrauc no rīta? Viena no atbildēm varētu būt, ka mūsu priekšniekiem ir vieglāk kontrolēt, kad mēs sākam un beidzam darbu nevis, ko esam izdarījuši. Nav runa par tām nodarbošanās sfērām, kuras ir atkarīgas no stingriem grafika rāmjiem. Ir darba stundas (fixed hours), kuras būs un kuras darba devējam būs […]

Darba efektivitāte un produktivitāte

Kad runa ir par darba produktivitāti, speciālisti atzīst, ka ir grūti definēt šo terminu precīzi, atbilstošu visām darbības sfērām. Kā un vai vajag salīdzināt darba produktivitāti kasierim, kurš strādā kasē, skenē preces, pieņem naudu par pirkumiem un par šo naudas precīzu pieņemšanu un izdošanu ir personīgi atbildīgs un pārdevējam, kuram diena paiet tirdzniecības zālē, izvietojot […]

Lean menedžments

Tikko kā mans diplomdarbs ir ieguvis materiālas aprises un gaida recenzenta vērtējumu, taču es esmu ieguvusi informāciju, ar kuras palīdzību, darbs būtu bijis citādāks, ar citādāku ievirzi un katrā ziņā ar milzīgu aktualitātes garšu, ja tā to vispār var nosaukt. Pilnīgi netīšām, iegādājos žurnāla “Biznesa Psiholoģija” jaunāko numuru, kura tēma ir krīzes menedžments. Protams, ka […]

Šī gada pārbaudes laiks – 6 mēneši

Apmēram tik īss ilgs laiks bij nepieciešams, lai pārsprāgtu ne tikai finansiālais, bet arī nejēdzīg darba ņēmēju uzpūstais burbulis. Situācija cilvēkresursu ziņā Latvijā šī gada laikā mainījusies dramatiski. No bezdarba līmeņa krišanās gada sākumā (5%), līdz nu jau tā pieaugumam (6,1%) – gada beigās. Norobežojoties no dramatiskās un negatīvās puses, kas bezdarba procentam pieaugot, nāk […]

Darba efektivitāte

Darba efektivitāte jeb produktivitāte ir attiecība starp produkcijas (vai pakalpojumu) apjomu un resursu patēriņu šīs produkcijas ražošanā (vai pakalpojumu sniegšanai). Universāla darba produktivitātes aprēķina formula ir šāda: Darba produktivitāte = Rezultāts / Resursu patēriņš Lai novērtētu darba produktivitāti organizācijai, tad visbiežāk nosaka, cik uz vienu darbinieku vai vienu nostrādāto stundu pienākas saražotās vai pārdotās produkcijas […]