Skip to content

Category Archives: adaptācija

Iemācīšanās = adaptēšanās

Neskatoties uz darba saturu – cik tas potenciāli varētu būt vienkāršs vai sarežģīts – darba vidē (protams, ne tikai) notiek ļoti aktīvs mācīšanās process. Ja Jums šķiet, ka iemācās tikai instrukcijas, procedūras, darba procesu kā tādu, tad man jāliek vilties. Jebkurš darbinieks jebkurā amatā mācās arī apkārtējo vidi, cilvēkus, ar kuriem sazinās  – pat neapzinātos […]

Emocionālā inteliģence. Aisberga neredzamā daļa.

Emocionālās inteliģences dimensijas ir sekojošas: 1.              Sociālās prasmes 2.              Izpratne 3.              Pašregulācijas un gatavība pārmaiņām 4.              Motivācija 5.              Empātija Bieži vien apraksti par emocionālo inteliģenci pārklājas ar skaidrojumiem par sociālo inteliģenci. Emocionālāsinteliģences termins hipotētiski aptver konceptuāli saistītus psiholoģiskos procesus apvienojumā ar afektīvās informācijas apstrādi. Šie procesi ietver:

Citu cilvēku pilnvarošana, attīstīšana, iedvesmošana un kāda tev ar to darīšana.

Ja  mācēsiet  iedvesmot, “pacelt” citus cilvēkus, motivēt un attīstīt, šie cilvēki gribēs strādāt kopā ar jums, lai palīdzētu sasniegt jūsu mērķus. Jūsu spēja dabūt savā pusē šo cilvēku zināšanas,enerģiju un resursus, palīdzēs paveikt daudz vairāk nekā pārējiem īsākā laika periodā. Ir trīs cilvēku tipi, kuri jums ir jāattīsta. Pirmkārt, tie ir jūsus tuvākie cilvēki: ģimene […]

Apmācības process. Jauna sākuma iespējas.

Vienmēr esmu aizstāvējusi viedokli par to, ka apmācības sistēma jāizstrādā atbilstoši un saistoši konkrētās darba vietas vajadzībām. Kā arī esmu pārliecināta, ka apmācības kompāniju piesaisatīšana “no malas”, nopērkot kursus vai apmācības programmas, nesaistot tos ar konkrētas organizācijas vajadzībām, standartiem, specifiku, ir

Adaptācija un socializācija jaunā darba vietā 3

Darba vietās, kur tiek veikta darbinieku adaptācija, ir zemāks darbinieku mainības procents un labāka atmosfēra darba veikšanai. Adaptācija ir viena no darbībām, kas ietekmē komercdarbības rezultātu uzlabošanos. Taču, lai veiktu darbinieku adaptāciju ir jābūt atbildēm uz vairākiem jautājumiem: kurš veic adaptāciju, kādā veidā šie cilvēki tika apmācīti veikt adaptāciju, vai adaptācija ir plānota, cik ilgs […]

Adaptācija un socializācija jaunā darba vietā 2

/turpinājums no http://cilvekresursi.wordpress.lv/2008/12/14/4// Katram cilvēkam ir sava individuālā profesionālā pieredze un priekšstati par darbu, kā arī sava motivācija, vērtību un attieksmju sistēma. Sākotnēji uzņēmuma vide, kultūra, vērtību sistēma un tradīcijas var atšķirties no jaunā darbinieka pieredzes un priekšstatiem. Daudzi uzņēmēji uzskata, ka jaunā darbinieka lielākā priekšrocība ir profesionalitāte, taču bieži vien tas ir maldīgs priekšstats, […]

Adaptācija un socializācija jaunā darba vietā

Lai arī termini „adaptācija” un „socializācija” tiek plaši pielietoti ikdienā, ne vienmēr to nozīme tiek novērtēta. Ikdienas darbā vēroju kā spējīgi, taču slikti darbā ievadīti cilvēki, aiziet. Pati esmu strādājusi dažādās darba vietās, varu salīdzināt dažādu uzņēmumu izstrādātās adaptācijas programmas un to, vai šīs programmas ir izstrādātas „ķeksīša pēc” vai tāpēc, lai atvieglotu komandas darbu […]