Skip to content

Komandu vadībaVadības zinātne straujiem soļiem dodas virzienā no menedžmenta uz līderību. Tas nozīmē mazāk formalitāšu, administrēšanas, hierarhiskas pieejas, vairāk – uzticēšanās, attīstības strādājot, sava pienesuma apzināšanās un kopējā labuma radīšanas.

Tikai jāatrod kādu, kurš grib un māk vadīt, nevis likt ķeksīšus darba lapās.

Viss turpmākais, protams, neatceļ naudas pelnīšanu un rentabilitātes uzraudzīšanu, kas ir uzņēmējdarbības pamatā. Taču kas ir teicis, ka darbs nevar būt attīstošs un pozitīvi izaicinošs.

„Cilvēks nav vientuļa sala” un darbs komandas ietvaros ir iespēja radīt kopības sajūtu, padarīt vairāk un labāk, dodot tādu pievienoto vērtību kā pozitīvas emocijas, kas var darboties gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Atrisinot problēmas kopā, sasniedzot izpildītos mērķus iespējams vēlāk atgriezties pie veiksmīgā piemēra komandas darbā, kas nepieciešams noticēt saviem spēkiem – vai mēs to varam?

Lai arī darba vietas bieži vien nepiedāvā vadītājiem ilgstošu un padziļinātu vadības prasmju apgūšanu, vēloties uzlabot savu un komandas sniegumu, vadītājiem šis jautājums ir jāapgūst mājasdarba kārtībā. Protams, ka vienmēr var iziet no viņi man neko – es viņiem neko, taču šis nav ne efektīvs, ne mūsdienīgs skatījums. Sniegums vienmēr  iet pa priekšu vērtējumam. Cenšoties, attīstoties, kļūstot par labāku vadītāju ir iespēja elementārā veidā parūpēties par savu pašmotivāciju.

Komanda ir cilvēku grupa, kura veic noteiktu darbu noteiktā laikā un kurā pastāv sinerģisks efekts. Jēdzieni „grupa” un „komanda” ir atšķirīgi, galvenokārt tāpēc, ka komandas darbības rezultāts ir lielāks nekā tas, ko dotu katra grupas locekļa individuālās darbības rezultāta aritmētiskā summa. Komandas veidošanās balstās uz kooperatīvo kultūru, kurai ir noteiktas normas un vērtības.[1]

Darbs komandā ietver:

–          Sadarbību, strādājot komandā, informācijas apmaiņu ar citiem, kopīga lēmuma pieņemšana

–          Kompetentu viedokļu uzklausīšana pirms lēmuma pieņemšanas un citu koamndas dalībnieku ideju uzklausīšana pirms lēmuma pieņemšanas un citu komandas dalībnieku ideju izmantošana uzdevumu izpildē

–          Dažādu lomu uzņemšanās atšķirīgās situācijās

–          Grupas darba efektivitātes, kā arī sava ieguldījuma izvērtēšana tās darbā[2]

Strādājot kopā, cilvēki var sasniegt daudz vairāk, nekā strādājot atsevišķi. Jau tas vien, ka cilvēki nejūtas izolēti, bet jūtas kā daļa no grupas, palīdz viņiem sasniegt vairāk un ar augstāku motivāciju strādāt mērķa labā. Labas komandas dalībnieki spēj izmantot visas viņiem piemītošās zināšanas un talantus, kompensējot katra personīgos trūkumus.

Vienkārša cilvēku apvienošana grupā vēl nenozīmē, ka viņi kopā spēs sadarboties kā komanda. Tās sekmīgai pastāvēšanai ir vairāki priekšnoteikumi:

–          Atšķirīgi dalībnieki

–          Kopīgi un izaicinoši mērķi

–          Dalībnieku aktīva iesaistīšanās kopīgajā darbā

–          Laba savstarpējā komunikācija

Lai pastāvētu šie priekšnosacījumi, ir vajadzīgs spēcīgs līderis, turklāt spēcīgs nenozīmē autoritārs. Gluži pretēji – tas nozīmē, ka līderis spēj novērtēt situāciju komandā un radīt vidi, kurā visi tās locekļi spēj apvienot savas spējas, lai sasniegtu mērķi.[3]

Ieteikumi komandu līderiem:

 1. Jautā un uzklausi viedokļus.
 2. Esi pieejams.
 3. Ja ir labi ieteikumi – ievies tos darbā un publiski pasakies ieteicējam, tas var darboties kā iedrošinājums pārējiem radīt idejas.
 4. Esi pacietīgs. Līderība ir maratons.
 5. Ieplāno laiku, lai varētu veikt savas komandas locekļu darbu. Tas būs iedvesmojoši komandas locekļiem.
 6. Iesaisti darbā visus.
 7. Nosaki savas komandas mērķi un uzdevumus.
 8. Nosaki savas komandas vīziju, tai ir jābūt ideālai – vērstai uz vislabāko iespējamo rezultātu.
 9. Sniedz atgriezenisko saiti.
 10. Nebaidies dažkārt tieši norādīt uz pieļautajām kļūdām. Lai cik humāns un pozitīvs būtu mūsdienu menedžments, dažkārt ļoti tiešas norādes un spēcīgi apzīmējumi nepieņemami padarītajam darbam, strādās spēcīgāk kā stundu gara koučinga stila saruna. Taču nekad nedari to publiski. Konstruktīva atgriezeniskā saite – tikai zem četrām acīm.
 11. Slavē tieši tos cilvēkus, kas paveikuši tieši to darbu. Un slavē publiski.
 12. Atvainojies tieši tam cilvēkam, ko nepatiesi aizvainoji un tieši par aizvainojuma priekšmetu.
 13. Iedrošini komandas locekļus.
 14. Kā komandas līderim Tev ir jābūt visgudrākajam. Ja esi tikpat nezinošs kā darbinieki, Tava loma tiks apšaubīta.
 15. Mārketē savu komandu. Radi sajūtu, ka Tava komanda ir vide, kurā visi grib nokļūt, jo tajā tiek cienīts komandas locekļu ieguldījums, kur domas ir svarīgas un tās tiek ņemtas vērā, pret cilvēkiem te izturās labi, ir skaidri mērķi un uzdevumi.
 16. Balansē nopietnību ar prieku. Kā komandas līderim Tev ir gala atbildība par procesu,taču šis process nav mokas un ir baudāms.
 17. Radi vidi, skaidri nosakot, kādas ir komandas morāles normas. Pieņem vienādus lēmumus par vienādām situācijām. Komandas līderis nosaka normu.
 18. Kļūdas = mācības. Un iespēja nākamreiz izdarīt labāk.
 19. Ievies sistemātiskumu. Radi efektīvas checklistes, ieviešot izskaidro, kāpēc tās ir nozīmīgas.
 20. Pamani, ja komandā sāk rasties grupas domāšanas fenomens.
 21. Nebaidies šķirties no darbiniekiem, kuri nespēj akceptēt komandas vērtības.

[1] Forands I., Personāla vadība, Latvijas izglītības fonds, 112.lpp

[2] Helera R. Redakcijā, Vadībzinību rokasgrāmata, Zvaigzne ABC, 2004., 20.lpp

[3] Helera R. Redakcijā, Vadībzinību rokasgrāmata, Zvaigzne ABC, 2004., 173.lpp

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*

Blue Captcha Image
Refresh

*