Skip to content

Astoņu soļu programma sekmīgai pārmaiņu ieviešanai [Dž. Koters, H. Ratgēbers]Radiet apstākļus!

1. Izraisiet satraukumu par esošo stāvokli. Palīdziet citiem saskatīt vajadzību pēc pārmaiņām un tūlītējas rīcības.

2. Izveidojiet pārmaiņu vadības komandu.

Radiet spēcīgu komandu pārmaiņu vadībai. Izvēlieties tādus cilvēkus, kas jau iemantojuši pārējo uzticību, kam piemīt vadītāja prasmes, gan autoritāte, kā arī prasme komunicēt, analītisks prāts un misijas apziņa.

Formulējiet mērķi!

3.  Izstrādājiet pārmaiņu vīziju un stratēģiju.

Noskaidrojiet, kāpēc nākotne būs pārāka par tagadni, un izlemiet, kā šo nākotnes vīziju īstenosiet.

Realizējiet ieceri!

4. Uzturiet komunikāciju ar kolektīvu, lai panāktu, ka gaidāmās pārmaiņas tiek saprastas un pieņemtas.

5. Dodiet iespēju darboties arī citiem. Novērsiet šķēršļus. Parūpējieties, lai neviens nertaucētu darboties tiem, kas grib īstenot vīziju.

6. Gūstiet kādu īstemiņa uzvaru. Pēc iespējas drīzāk parādiet citiem sava darba panākumus.

7. Neatlaidieties. Nesamaziniet tempu pēc pirmajiem panākumiem, strādājiet aizvien intensīvāk. Ieviesiet pārmaiņas neatlaidīgi, posmu pa posmam, līdz vīzija ir kļuvusi par realitāti.

Nostipriniet iedibinātās pārmaiņas!

8. Radiet jaunu kultūru! Sekmējiet jaunos uzvedības modeļus. Nodrošiniet tiem panākumus, līdz tie ir apgūri tiktāl, ka spēj aizstāt vecos, tradicionālos modeļus.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*

Blue Captcha Image
Refresh

*