Skip to content

Monthly Archives: April 2010

Vērienīgie Darba likuma grozījumi – spēkā no 2010.gada 25.marta

Šī gada 25. martā spēkā stājās  grozījumi Darba likumā (DL), kuri  Saeimā apstiprināti 4. martā. Svarīgākie no tiem: 1. Kā viens no nozīmīgākajiem jaunievedumiem jāmin DL 101. panta 1. daļas papildināšana ar jaunu pamatu darba devēja uzteikumam – DL 101. panta 1. daļas 11. punkts paredz, ka darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu, ja […]