Skip to content

KaizenLai arī „Kaizen” var izklausīties kā kaut kas, ko esat atraduši suši ēdienkartē, realitātē tā ir tehnika, ko izmanto mūsdienu veiksmīgākās kompānijas, lai samazinātu zudumus, palielinot uzņēmuma produktivitāti un kreativitāti. Tā ir metodoloģija, kas uzņēmējdarbību padara par ļoti konkurētspējīgu. Runa ir par uzņēmuma atbildes reakcijas paātrināšanos uz pircēja / klienta vēlmēm. Samazinot zudumus, iespējams palielināt tādus resursus kā darbinieku laiku un uzņēmuma naudu – uzņēmumam ir iespējams pašam finansēt savu izaugsmi.

Pirmo reizi Kaizen tika ieviests dažos japāņu uzņēmumos valsts ekonomiskās atlabšanas periodā pēc Otrā pasaules kara un kopš tā laika tas ir izpleties uzņēmējdarbības vidē visā pasaulē.

Pieci galvenie Kaizen elementi ir:

 • Komandas darbs
 • Personīgā disciplīna
 • Kvalitātes apļi
 • Ieteikumi un pilnveidošana
 • Nepārtrauktība

KAIZEN principi:

 1. Atmetiet stereotipu ierobežotu domāšanu un darbību. Domājiet kā to izdarīt, nevis, kāpēc to nav iespējams izdarīt.
 2. Neatrunājieties. Sāciet ar esošās prakses analīzi.
 3. Nemeklējiet pilnību. Mēģiniet to sasniegt, neskatoties uz to, ka tie varbūt ir tikai 50% no mērķa.
 4. Ja jūs pieļaujat kļūdas, uzreiz tās izlabojiet.
 5. Netērējiet savu naudu Kaizen, izmantojiet savu gudrību.
 6. Gudrība parādīsies tad, kad tā sastapsies ar grūtībām.
 7. Piecas reizes pavaicājiet “Kāpēc” un meklējiet cēloņus.
 8. Labāk meklējiet desmit cilvēku gudrību nevis viena cilvēka zināšanas.
 9. Kaizen idejas ir neierobežotas.

Kaizen iedrošina mazam, ikdienas, ilgstošam, nekad nebeidzamam uzlabošanas procesam, kas iekļauj sevī ikvienu – no vadītāja līdz zemākā līmeņa darbiniekam, izmantojot visvienkāršāko izdzīvošanas principu – VESELO SAPRĀTU.

Saprātīgu spriedumu un secinājumu izdarīšana, starp citu, ir izdzīvošanas pamatā – un Kaizen ir ērts vadības rīks, kas vislabāk strādā tieši krīzes laikā.

Lai saprastu Kaizen priekšrocības, individuāli  katrā uzņēmējdarbības nozarē vai uzņēmumā ir vajadzīgas radikālas izmaiņas – jebkurā līmenī, bez izņēmumiem – tā vienkāršā iemesla dēļ – lai varētu konkurēt šajā pasaulē, kas tik ātri maiņās.

Pretēji Rietumu pragmatiskajai “kāpēc-uzlabot-ja-nelūzt” filozofijai, Kaizen demonstrē daudz optimistiskāku filozofisko skatījumu „Visu, pat, ja tas darbojas, var darīt labāk!”

Kaizen filozofijā sakņojas lielākā daļa japāņu veiksmīgāko biznesā izmantojamo moduļu: Kanban, 5S, kvalitātes aplis, automatizēšana, piedāvājuma sistēmas utt., tie visi sakņojas modernā Kaizen uzņēmējdarbības vadības sistēmā.

Kaizen struktūras veidošana ir ļoti svarīgs posms. Tas sevī ietver patstāvīgu  komandu izveidošanu, kas spēj:

 1. analizēt problēmas
 2. rast risinājumus

Kaizen ciklu var definēt šādi:

 1. Darbību standartizēšana
 2. Standartizētās procedūras mērīšana. Jāuzzin cikla laiks un patērēto resursu daudzums.
 3. Novērtēt mērījumus pret prasībām
 4. Inovēt, lai sasniegtu prasības un papaugstinātu produktivitāti
 5. Standartizēt jauno, uzlaboto darbību
 6. Turpināt ciklu ad infinitum

Komandām nepieciešamas autoritātes, kuras ieviesīs nepieciešamās izmaiņas, taču iesaistītiem jābūt visiem darbiniekiem visos līmeņos.

ASV alternatīvu Kaizen sauc par Kaizen Notikumu jeb Kaizen Uzbrukumu, kur šīs patstāvīgās komandas ir spiestas analizēt problēmas ātri, pat pārsteidzīgi, un radīt risinājumus – taču tikko kā problēma ir atrisināta, šīs komandas nepastāv.

Kaizen mērķis ir radīt izpildāmus standartus un tad – nepārtraukti šos standartus uzlabot – pastāvīga šo standartu uzlabošana pozitīvi iespaido uzņēmuma  peļņu ilgtermiņā.

Par spīti dažādiem sistēmas moduļiem, jāsaprot, ka  Kaizen nav metode vai tehnika. Kaizen sistēmā / vadības filozofijā visas jau esošās tehnikas un standartprogrammas joprojām tiek aktīvi pielietotas, lai arī tās tiek uzlabotas.

Tāpēc Kaizen  nav tikai iniciatīva un atalgošana – tā ir atbalsta sniegšana tiem, kas vada šo procesu, lai palīdzētu uzlabot veidu, kā efektīvāk strādāt.

Kaizen ie nozīmīga loma TPM, WCM, Lean ražošanā and Six Sigma.

Galvenie rezultāti

 • Zudumu samazināšanās un kooperācijas efektivitātes paaugstināšanās
 • Kaizen 5S karkass labi organizētā darba vietā:
 1. Seiri – tīrība – izmetiet no darba vietas visus atkritumus un lietas, kuras neattiecas uz darbu;
 2. Seiton – kārtība – novietojies darbā izmantojamās lietas, lai tās ātri varētu izmantot un būtu ērti uzglabājamas. „Katrai lietai sava vieta”;
 3. Seiso – spodrība – tīriet savu darba vietu – ikvienam jābūt apkopējam;
 4. Seiketsu – standartizācija. Standartizējiet veidu, kā uzturēsiet savā darba vietā tīrību un kārtību;
 5. Shitsuke – disciplīna – praktizējiet 5S katru dienu – tam jākļūst par ikdienas rutīnu.

P.S. “Netērējiet naudu Kaizen. Izmantojiet veselo saprātu!” Lai mums veicas! 🙂

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*

Blue Captcha Image
Refresh

*