Skip to content

Monthly Archives: May 2009

Jāturpina motivēt!

Tā vien šķiet, ka visas gudrās teorijas un prakses tagad jāiepauzē, jo personāla motivācijai un  attīstībai paredzētais finansējums,  uzņēmumu finanšu kapacitāte kopumā –  strauji samazinājusies un turpina samazināties, kā rezultātā samazinās atalgojumi, bonusu apjomi, arī personāla kvantitāte. Bet kas notiek ar personāla kvalitāti? Valda uzskats, ka personāla psiholoģiskā apmierinātība ar darbu ir izstumta no priekšplāna, […]