Skip to content

Darba ņēmēju pārkāpumi, atlaišanas iespējasLai arī pašreizējā ekonomiskajā  situācijā šķiet neiespējami, tomēr ir darbinieki, kuriem regulāra samaksa nav pietiekami labs motivators, lai pildītu savas saistības. Tāpēc, fiksējot pārkāpumus un attiecīgi pielietojot sankcijas (no piemaksu noņemšanas līdz atlaišanai) vēlams atcerēties ko par to saka Darba likums.

1. Atcerieties, ka darbinieku varat sodīt tikai par tiem, punktiem, par kuriem viņš ir parakstījies. Tas nozīmē – nav iekšējo kārtības noteikumu, nav ko pārkāpt.

Neko neteikšu par līguma slēgšanu – ja nav līguma, nav ne darba ņēmēja, ne darba devēja. Daudz tiek runāts par tādā veidā apkrāptiem darbiniekiem (būs aitas būs cirpēji), taču nereti ir gadījumi, kad darba ņēmēji (šajā kontekstā tos var tā nosaukt) pazūd ar galiem, piesavinoties nedaceptā darba ņēmēja mantu.

Ja nav rakstiski fiksēts, ka darbinieks ir izgājis apmācību, apmācības nav bijis utt.Un nevar teikt, ka darbinieks nepilda savus pienākumus, ehmmm, viņš nezin, kā tos pildīt.

Atbildība par sava veicamā darba izpildi aug ar katru darba ņēmēja parakstu, kas apstiprina darba ņēmēja paveikto darbinieka labā.

2. Ja darba laika organizācija uzņēmumā paredz slīdošo grafiku, neaizmirstiet par parakstu. Nav paraksta, darbienieks var nākt un iet, kad vēlas, un Jūs neko tur neizdarīsiet. Protams, šis punkts jāskata kontekstā ar darba kārtības noteikumiem, kuri izstrādāti uzņēmumā. Darba likums neregulē šo procesu, tik vien kā noteikts, ka darba līgumā jābūt punktam par nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku.

3. Ja nu tomēr darbiniekam ir izteikts rājiens vai piezīme, neaizmirstiet paprasīt paskaidrojumu. Abi dokumenti viens bez otra ir nevērtīgi.

4. Darba devēja uzteikuma iespējas:

4.1. Uzteikums izsakāms 10 dienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas (nepieciešams paskaidrojums):

  • ja bez attaisnojoša iemesla pārkāpts darba līgums vai noteiktā darba kārtība,
  • veicot darbu, darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesikso attiecību turpināšanu,
  • darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu cilvēku drošību un veselību,
  • darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apstiprina ārsta atzinums, te nav nepieciešams darbinieka paskaidrojms.

4.2. Nekavējoties darbiniekam var izteikt darba uzteikumu (nepieciešams paskaidrojums), ja

  • veicot darbu rīkojies prettiesiski un  zaudējis darba devēja uzticību,
  • veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.

4.3. Darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai. Uzteikums izsakāms mēnesi pirms atlaišanas, taču šo faktu par nepietiekamajām profesionālajām spējām būs grūti pierādīt, ja atlaišana notiek pēc pārbaudes laika beigām. Variants ir – izteikt piezīmes un rājienus, krāt darbinieka paskaidrojumus, uz kuru pamata, tad arī būs iespējams atlaist nevēlamu darbinieku. Izturēts pārbaudes laiks nozīmē pietiekamas spējas veikt darbu, tāpēc nedrīkst nogulēt  šo laiku, kad iespējams atšķirt graudus no pelavām!

Veiksmīgu izvēli un atcerieties – tas ir tikai bizness!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*

Blue Captcha Image
Refresh

*