Skip to content

Darba efektivitāteDarba efektivitāte jeb produktivitāte ir attiecība starp produkcijas (vai pakalpojumu) apjomu un resursu patēriņu šīs produkcijas ražošanā (vai pakalpojumu sniegšanai). Universāla darba produktivitātes aprēķina formula ir šāda:
Darba produktivitāte = Rezultāts / Resursu patēriņš
Lai novērtētu darba produktivitāti organizācijai, tad visbiežāk nosaka, cik uz vienu darbinieku vai vienu nostrādāto stundu pienākas saražotās vai pārdotās produkcijas (vai pakalpojumu). Produkcijas vai pakalpojuma apjomu – „rezultātu” – izsaka naudas vai naturālajās mērvienībās.
Jo augstāks darba produktivitātes līmenis, jo vairāk tiek saražotas vai pārdotas produkcijas.
Koncentrēšanās tikai uz darba apjomu var nelabvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti. Tāpēc kopā ar daba produktivitātes līmeņa novērtēšanu jāvērtē arī darba kvalitātes līmenis – izpildītā darba atbilstība kvalitātes standartiem.
Darba efektivitātes jeb produktivitātes jēdzieni kļuva īpaši aktuāli, kad darba devēji pēkšņi attapās, ka darba piedāvājums krietni pārsniedz pieprasījumu, tūkstošiem potenciālo darba ņēmēju izbraukuši no valsts, pirktspēja valstī palielinās, taču pieprasījumu nespēj apmierināt, jo trūkst darbinieku. Aktuāls kļuva jautājums – kā saplānot cilvēku resursu tā ,lai saglabātu vai pat palielinātu produktivitāti. Jāņem vērā arī „padomju mantojuma sekas” – daudzi darba ņēmēji, īpaši mazāk kvalificētos darbos, bija pieraduši, ka viņu darba kvalitāte un kvantitāte netiek kontrolēta. Te atkal bija un joprojām ir izaicinājums personāla vadībai – izstrādāt tādu personāla motivējošo pasākumu kompleksu, kas nodrošinātu darbinieku apmierinātību ar darbu apstākļos, kad darba efektivitātes pieaugumam jāiet līdzi darba samaksas līmenim.
Darbinieku produktivitātes izvērtēšana ir sevišķi būtisks jautājums blakus uzņēmuma finanšu un citiem rādītājiem.
Lai arī Latvijas uzņēmumi runā par darbaspēka trūkumu, kas kavē to izaugsmi un konkurētspēju pasaulē, novērojumi liecina – liela daļa uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāju līdz galam nav apzinājuši visu darbinieku potenciālu, kas kalpotu konkrētu biznesa uzdevumu sasniegšanai.
Arī Eiropas Savienības Statistikas biroja “Eurostat” apkopotie dati liecina, ka Latvijā vienas nodarbinātās personas darba produktivitāte 2007. gadā bijusi tikai 46.3 procenti no vidējā ES līmeņa.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*

Blue Captcha Image
Refresh

*