Skip to content

Monthly Archives: December 2008

Šī gada pārbaudes laiks – 6 mēneši

Apmēram tik īss ilgs laiks bij nepieciešams, lai pārsprāgtu ne tikai finansiālais, bet arī nejēdzīg darba ņēmēju uzpūstais burbulis. Situācija cilvēkresursu ziņā Latvijā šī gada laikā mainījusies dramatiski. No bezdarba līmeņa krišanās gada sākumā (5%), līdz nu jau tā pieaugumam (6,1%) – gada beigās. Norobežojoties no dramatiskās un negatīvās puses, kas bezdarba procentam pieaugot, nāk […]

Darba efektivitāte

Darba efektivitāte jeb produktivitāte ir attiecība starp produkcijas (vai pakalpojumu) apjomu un resursu patēriņu šīs produkcijas ražošanā (vai pakalpojumu sniegšanai). Universāla darba produktivitātes aprēķina formula ir šāda: Darba produktivitāte = Rezultāts / Resursu patēriņš Lai novērtētu darba produktivitāti organizācijai, tad visbiežāk nosaka, cik uz vienu darbinieku vai vienu nostrādāto stundu pienākas saražotās vai pārdotās produkcijas […]

Adaptācija un socializācija jaunā darba vietā 3

Darba vietās, kur tiek veikta darbinieku adaptācija, ir zemāks darbinieku mainības procents un labāka atmosfēra darba veikšanai. Adaptācija ir viena no darbībām, kas ietekmē komercdarbības rezultātu uzlabošanos. Taču, lai veiktu darbinieku adaptāciju ir jābūt atbildēm uz vairākiem jautājumiem: kurš veic adaptāciju, kādā veidā šie cilvēki tika apmācīti veikt adaptāciju, vai adaptācija ir plānota, cik ilgs […]

Adaptācija un socializācija jaunā darba vietā 2

/turpinājums no http://cilvekresursi.wordpress.lv/2008/12/14/4// Katram cilvēkam ir sava individuālā profesionālā pieredze un priekšstati par darbu, kā arī sava motivācija, vērtību un attieksmju sistēma. Sākotnēji uzņēmuma vide, kultūra, vērtību sistēma un tradīcijas var atšķirties no jaunā darbinieka pieredzes un priekšstatiem. Daudzi uzņēmēji uzskata, ka jaunā darbinieka lielākā priekšrocība ir profesionalitāte, taču bieži vien tas ir maldīgs priekšstats, […]

Adaptācija un socializācija jaunā darba vietā

Lai arī termini „adaptācija” un „socializācija” tiek plaši pielietoti ikdienā, ne vienmēr to nozīme tiek novērtēta. Ikdienas darbā vēroju kā spējīgi, taču slikti darbā ievadīti cilvēki, aiziet. Pati esmu strādājusi dažādās darba vietās, varu salīdzināt dažādu uzņēmumu izstrādātās adaptācijas programmas un to, vai šīs programmas ir izstrādātas „ķeksīša pēc” vai tāpēc, lai atvieglotu komandas darbu […]